Beheer van De Eerebegraafplaats

Op 27 mei 1946 werd de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht. Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door de Stichting 1940-1945. Toen maakte de Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig. Dit vanuit het oogpunt dat de Stichting Eerebegraafplaats tot in lengte van dagen zelfstandig moet kunnen blijven voortbestaan.
Het toezicht op het onderhoud van het terrein en de graven, de administratieve taken en de ondersteuning van het bestuur van de Eerebegraafplaats worden echter nog steeds uitgevoerd door de Stichting 1940-1945.

bezoeken en contact

bezoekadres:
Zeeweg 26
2051 EC Overveen

openingstijden:
De Eerebegraafplaats is van 1 april tot en met 31 oktober geopend van 9.00 tot 18.00 uur,
en van 1 november tot en met 31 maart van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.

correspondentietadres:
Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Nienoord 13
1112 XE  Diemen

telefoon: 020 660 19 45
website: www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu
email: info@eerebegraafplaatsbloemendaal.eu

  foto 1 De bronzen urn met de as van gefusilleerden.