Boek: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

In het duingebied tussen Overveen en de Noordzee bevindt zich een begraafplaats die door velen wordt beschouwd als een nationaal monument de Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Met de herbegrafenis van Hannie Schaft, 'het meisje met het rode haar', werd de begraafplaats in november 1945 officieel in gebruik genomen. Zij en de 371 haar omringende mannen - allen begraven onder gelijkvormige stenen - kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog op tientallen verschillende data en plaatsen om het leven, vrijwel altijd als direct gevolg van hun verzetsactiviteiten. Zo waren zij actief geweest in de illegale pers, hadden zij hulp verleend aan onder meer joodse landgenoten of waren zij betrokken bij gewapend verzet, inlichtingenwerk of spionage.

In dit boek staan alle op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen een ieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen. Een speciale plek is ingeruimd voor de (ontstaans)geschiedenis van deze bijzondere en unieke 'begraafplaats van het verzet'.

Auteurs
Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij
De auteurs waren werkzaam voor Stichting 1940-1945.

Voor wie
Allen die zich betrokken voelen bij de op de Eerebegraafplaats begraven slachtoffers. Tevens betrokkenen bij het verzet, bij Stichting 1940-1945, bij De Stichting Eerebegraafplaats te Bloemendaal en ge√Įnteresseerden in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Uitvoering
Genaaid gebonden, met stofomslag
Omvang
Ca. 1100 pagina's
Formaat
197 x 272
ISBN
90 12 09485 2
(Het boek is inmiddels niet meer verkrijgbaar)