70 jaar Stichting in Beeld

In haar 70-jarig bestaan heeft Stichting 1940-1945 vele attributen, voorwerpen en foto's verzamelt in haar archieven.
Het leek ons aardig om een greep uit dit archief op onze website te plaatsen. Vele van deze attributen worden uitgebreid beschreven met hun verhalen in het boek "De onderlinge belofte zeventig jaar Stichting 1940-1945".

Affiches en posters
Affiche ontworpen door Medema. Affiche ontworpen door Gerard Kordt. Dit "Geuzenlied" verscheen tijdens de bezetting. De opbrengst was toen bestemd voor onderduikers en illegale fondsen. De plaat werd herdrukt en de baten waren bestemd voor Stichting 1940-1945.
Inzamelingsaffiche van Stichting 1940-1945. Ontwerp van G. Lamaker (1952). In een groot aantal plaatsen werd een poppententoonstelling georganiseerd. De opbrengst was bestemd voor de Stichting.
Affiche met woorden van de dichter Jan Campert: "Gedenkt die hen nastaan 't allermeest in hunne rampspoed groot" Inzamelingsaffiche. Ontwerp van Wim Brusse (1946). Inzamelingsaffiche van Stichting Friesland 1940-1945.
.
Inzamelingsaffiche van Stichting 1940-1945. Inzamelingsaffiche van Stichting 1940-1945. Programmaboekje van Het spel der bevrijding (1946)
In de media
Minister-president Willem Drees op een prent van L.J. Jordaan (1950). Mei-alfabet Stichting 1940-1945. Contribuantenactie Stichting 1940-1945.
Iedere Nederlander maakt korte metten en koopt ten minste één pakje bevrijdingssigaretten. Ter gelegenheid van de 72ste verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina. Dit uurtje werk ik voor de Stichting 1940-1945.
Een herbegrafenis op de Eerebegraaflaats. Geen waardig feest als gij zo handelt. Een oproep in het Maandblad Stichting 1940-1945 (1950).
Kantoren
Voormalig hoofdkantoor van Stichting 1940-1945, Herengracht 527 te Amsterdam. Hoofdkantoor in Diemen. Voormalig Hoofdkantoor en distriktskantoor te Amsterdam
Voormalig distriktskantoor Eindhoven. Voormalig distriktskantoor Friesland te Drachten. oormalig distriktskantoor Rotterdam.
 
Voormalig distriktskantoor Amsterdam. Voormalig distriktskantoor Arnhem.  
Voorwerpen
Speldje met drie margrieten. Kerstattentie in 1979. Een decoratief glas/in/loodraam met drie margrieten. Van 1989 tot 1998 stelde de Stichting kalenders samen die als kerstattentie werden verspreid.
Collectebussen voor de jaarlijkse inzamelacties die tot 1955 werden gehouden. Makummer tegeltje met drie margrieten. Voedingsbonnen.
Verzilverde gebruiksvoorwerpen met het embleem van Stichting 1940-1945. Verzonden als kerstattentie in de periode 1952-1973. Glasplastiek van Kees van Olst. Achterkant bronzen penning van het verzet.