Welkom

Melina Rakic nieuwe voorzitter Raad van Bestuur ARQ

De Raad van Toezicht van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum benoemt per 1 december 2023 Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic als voorzitter Raad van Bestuur. Melina Rakic volgt hiermee Jan-Wilke Reerds op die begin 2024 met pensioen gaat.

Melina Rakic (1969) is psychiater en momenteel lid Raad van Bestuur van Trajectum. Daarvoor werkte zij onder andere als directeur behandelzaken bij Inforsa en als geneesheer-directeur bij Arkin.

Lees verder over Melina Rakic nieuwe voorzitter Raad van Bestuur ARQ

 

Oproep: Verzetsmuseum Amsterdam zoekt verhalen en voorwerpen

Verzetsmuseum Amsterdam roept uw hulp in. Voor een tentoonstelling over de geschiedenis van Stichting 1940-1945 is het museum op zoek naar persoonlijke verhalen en voorwerpen van vrijwilligers, medewerkers en cliënten. Kijk hier voor meer informatie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.
Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1944 (in 1945 omgezet in Stichting 1940-1945) én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).

Zowel de 'oude' Stichting 1940-1945 als de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen ontlenen hun bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog getroffenen.
Lees verder over De geschiedenis van Stichting 1940-1945.

 

Wat doen wij

Stichting 1940-1945 voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945
De WBP voorziet in pensioenen voor de nabestaanden van omgekomen deelnemers aan het verzet in Nederland en voor verzetsmensen die als gevolg van hun deelname aan het verzet in Nederland invalide zijn geworden.

Wet Uitkeringen Vervolgings slachtoffers 1940-1945
De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of sexuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling.

Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
De WUBO regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse bezetting, tijdens de Japanse bezetting of gedurende de daaropvolgende Bersiap-periode, die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger zodanig door oorlogsgeweld getroffen zijn, dat zij blijvend invalide zijn geworden.

Vrijwilligerswerk
Sinds de bevrijding organiseren vrijwilligers van Stichting 1940-1945 in bepaalde regio’s lotgenotencontacten.

Maatschappelijk werk
Vanaf 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis, die sinds 2021 verder gaat onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. 

Lees verder over Wat Stichting 1940-1945 doet.

 

Het verhaal van Nederland

Op zaterdag 25 maart a.s. herhaalt de NTR een aflevering uit de serie ‘Het verhaal van Nederland’, over de Tweede Wereldoorlog. Vier organisaties, voortgekomen uit het verzet, protesteren met klem tegen deze uitzending. Daarin wordt een eenzijdig beeld geschetst van de bezetting, wordt beweerd dat het verzet vrijwel niet bestond, het Nederlandse volk laf was en op grote schaal actief met de bezetter meewerkte, aldus het persbericht namens Stichting 1940-1945, Stichting Herinnering LO-LKP (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen), Stichting Jacoba van Tongeren en de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam. De organisaties dringen aan op het plaatsen van een zogenaamde ‘disclaimer’ voorafgaand aan de uitzending waarin de bezwaren kenbaar worden gemaakt.

Leest u hier het hele persbericht.

Ook voor persvragen verwijzen we u door naar het persbericht.

 

Publicaties

Stichting 1940-1945 geeft eens per kwartaal een contactblad uit voor haar doelgroep.

Met de uitgave "Zomer 2016" heeft ons contactblad een gewijzigde vorm gekregen. Weliswaar in een nieuw jasje , maar met de vertrouwde onderdelen, zoals artikelen over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog of die een nauwe relatie hebben met de oorlog.

Verder treft u hierin o.a. een boekenrubriek, een puzzel en katernen van Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, Stichting Vriendenkring Mauthausen en Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemrs 1940-1945.

Een greep uit de artikelen uit ons contactblad kunt u vinden via de publicaties van Stichting 1940-1945.

 

Videoportretten kinderen van verzetsdeelnemers

Onlangs lanceerden Stichting 1940-1945 en Arq Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld een nieuwe website met vijf videoportretten van kinderen van verzetsdeelnemers. Op de website vertellen zij welke impact de oorlog op hun leven heeft gehad.

Bekijk de videoportretten en lees de verhalen op de website.

 

Over grenzen

Liminaliteit en de ervaring van verzet
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar "Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging" in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 17 mei 2016.

 

 

 

 

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Op 27 mei 1946 werd Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht.
Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door Stichting 1940-1945.
Toen maakte Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig.
Lees verder over De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

 

Jaar van Verzet

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze links om ze te bekijken

 

 

 

foto 1 Plaquette aan het pand Keizersgracht 567 ter herinnering van de oprichting van Stichting 1940-1945.
foto 2 Affiche voor de uurloonactie van Stichting 1940-1945 uit 1946. Werknemers werden aangespoord een uur salarisaf te staan voor Stichting 1940-1945.
foto 3 Fragment uit het Contactblad van Stichting 1940-1945.

foto 4.
Omslag rede "Over grenzen"
foto 5. Overzicht van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal