Contactblad

Vier maal per jaar verschijnt het Contactblad van Stichting 1940-1945.
De redactie is samengesteld uit leden van de doelgroep met een journalistieke achtergrond. Zij doen dit werk op vrijwillige basis, ondersteund door medewerkers van het kantoor in Diemen. 

Leden van de doelgroep van Stichting 1940-1945 ontvangen het Contactblad.

Een greep uit de artikelen staat hieronder en zijn in PDF formaat.
Om de artikelen te lezen heeft u het (gratis) programma Adobe Reader nodig.

Artikelen

Onbezonnen en roekeloos, maar principieel altijd in verzet

In Memoriam Max van den Berg (1927-2022)

De meisjes van Piet Meerburg

Je hebt samen dat ene ding, die oorlog

Molukse KNIL-cadet in verzet

Nieuwe studies naar Joods verzet

Andreaspenning voor ‘onze’ Max van den Berg

Hoe 222 Joden de Holocaust ontliepen

Het Amsterdamse Wilhelminagasthuis voor en tijdens de oorlog

Duitse jacht op arbeidskrachten

Amsterdamse cultuurbolwerken in oorlogstijd

Wat aan het coronavirus vooraf ging

Gedenkboek gevallenen in het communistisch verzet

Verzet: oefenen in tijden van vrijheid en democratie

Scheepswrakken op de zeebodem van Scapa Flow

Het donkergroene graan bij boerderij De Tol

Levenstekenen uit kampen en gevangenissen

Operatie Rösselsprung

Atlas van bezet Amsterdam

Bastogne War Museum

Veronachtzaamd in eigen land

De wedergeboorte van Den Helder

75 JAAR VRIJHEID

Deventer onderzoekt vergeten verzet

Mien Dekker-Hellingman, verzet tot het uiterste

Herdenking Market Garden en Slag om De Schelde

NIOD

Geboren in een neonazinest

De Maginotlinie Schemeroorlog en militair drame

Dilemma's bij de beoordeling van verzet (winter 2018)

Jaar van het Verzet (winter 2018)

Liberation Route Europa (winter 2018)

Mededelingen (winter 2018)

Alderney tijdens de oorlogsjaren - Vier concentratiekampen op Engels grondgebied (voorjaar 2018)

Wat zou jij doen - Jonge bezoekers in het Verzetsmuseum (voorjaar 2018)

9-10 november 1938 Kristallnacht (winter 2017)

Wat zou jij doen - Verzet als voorbeeld (winter 2017)

De slag om de Schelde: Groede een bedrieglijk dorp (najaar 2017)

Uitbetaling van uitkeringen: De sleutel tot de voordeur (najaar 2017)

12 1/2 jaar bestuurlijke fusie Stichting 1940-1945 en Stichting Centrum '45
Anja Hagen: "Door samenwerking is zorg gewaarborgd" (zomer 2017)

Stichting 1940-1945 een nationaal symbool: De strijd om een naam (zomer 2017)

Twee Joodse verzetskinderen: Rita en Richard Barme (voorjaar 2017)

Het notariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog (voorjaar 2017)

Het Derde Rijk: De grootste slavenmaatschappij

De oorlog is nog niet voorbij, als de kanonnen zwijgen:
20 jaar WarTrauma Foundation

Realisatie Herinneringscentrum Oranjehotel vrijwel zeker

Medeplichtig tegen wil en dank

Expositie Pekela: met elkaar voor een ander

Bijzonder Duits-Nederlands symposium in Verzetsmuseum Amsterdam

Delftse studenten in protest: De vergeten staking (uitgave voorjaar 2016)

Eerebegraafplaats te Bloemendaal: Informatie beter toegankelijk door app (uitgave voorjaar 2016)

Een miljonaire en een barones in het verzet (uitgave najaar 2015)

10 mei 2014: Herdenking op de Eerebegraafplaats Bloemendaal (uitgave zomer 2014)

Neutraal maar wel betrokken (uitgave najaar 2014)

Kinderevacuaties in de hongerwinter (uitgave winter 2014)

Luctor et Emergo (uitgave voorjaar 2015)

De Stichting was voor velen een manier van leven (uitgave zomer 2015)

LKG na 50 jaar opgeheven

Een kunstenaarskolonie als spiegel van de samenleving