Maatschappelijk werk

Tijdens en direct na de oorlog is nooit rekening gehouden met de psychische gevolgen waarmee veel verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers te kampen zouden krijgen.

Deze specifieke problemen vragen om specifieke hulp en hulpverleners met voldoende achtergrondkennis en het juiste inlevingsvermogen. Hulpverleners dienen bijvoorbeeld in staat te zijn actuele gebeurtenissen te zien met de ogen van mensen wier leven is getekend door oorlog en verzet en die aan den lijve hebben ondervonden wat machteloosheid werkelijk is. In de hulpverlening staan 'herkenning' en 'erkenning' centraal.

Tot 1 januari 2002 had Stichting 1940-1945 de beschikking over een eigen afdeling Maatschappelijk Werk, met ervaren maatschappelijk werkers, die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. De maatschappelijk werkers weten dat de oorlog in het leven van mensen nu nog kan doorspelen en zij beschikken over ruime kennis van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen (WBP, WUV en WUBO).

Vanwege natuurlijk verloop wordt de doelgroep van Stichting 1940-1945 ieder jaar kleiner. Als gevolg daarvan heeft de Stichting besloten om het maatschappelijk werk anders te organiseren. Uitgangspunten hierbij zijn geweest:

  • behoud van de dienstverlening aan de doelgroep van Stichting 1940-1945.
  • behoud van de bij de maatschappelijk werkers aanwezige kennis en ervaring.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis.

Vanaf 1 januari 2021 is Stichting de Basis met een aantal andere (deel)organisaties samengevoegd tot een nieuwe landelijke organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut. U kunt hier echter nog steeds dezelfde zorg en medewerkers verwachten als voorheen. Alleen zijn de voor u mogelijk relevante telefoonnummer en mailadres per 2021 veranderd.

Voor hulp van het maatschappelijk werk kan contact worden opgenomen met: 

Nederlands Veteraneninstituut, afd. maatschappelijk werk

postadres
Postbus 100
3940 AC Doorn

bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV  Doorn

telefoon: 0343- 474242

email: zorgadministratie@nlveteraneninstituut.nl

website: https://www.nlveteraneninstituut.nl/hospitality/